جدول وزن

جدول وزن آهن آلات

جداول وزن کلیه آهن آلات را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید. شامل: جدول وزن میلگرد آجدار و ساده – جدول وزن تیرآهن ساده و هاش – جدول وزن پروفیل –  جدول وزن ناودانی، نبشی، ورق سیاه و لوله مانیسمان همراه ابعاد استاندارد و کارخانجات در مرجع آهن. برای مشاهده اندازه کامل هر جدول وزن بر روی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

دانلود و نمایش تصویر جدول وزن میلگرد آجدار

دانلود و نمایش تصویر جدول وزن میلگرد ساده

دانلود و نمایش تصویر جدول وزن تیرآهن

دانلود و نمایش تصویر جدول وزن تیرآهن هاش

دانلود  و نمایش تصویر جدول وزن پروفیل

دانلود و نمایش تصویر جدول وزن ناودانی

دانلود و نمایش تصویر جدول وزن نبشی

 

جدول وزن میلکرد آجدار:

سایز در جدول میل گرد به میلیمتر و وزن به کیلوگرم می باشد.

جدول وزن میگرد آجدار آهنی بر مبنای میلیمتر و کیلوگرم

قیمت روز میلگرد آجدار برای خرید

 

جدول وزنی میلکرد ساده:

سایز میل گرد به میلی متر و وزن به کیلوگرم است.

جدول وزن میلگرد آهنی ساده بر مبنای میلیمتر و کیلوگرم

قیمت روز میلگرد ساده برای خرید

 

جدول وزن تیرآهن ساده:

سایز تیر آهن به سانتی متر و وزن ها به کیلوگرم میباشد.

جدول وزن تیر آهن کارخانه های مختلف بر مبنای سانتیمتر و کیلوگرم

قیمت روز تیرآهن ساده برای خرید

 

وزن تیرآهن هاش:

سایز تیراهن هاش به سانتی متر وزن به کیلوگرم است.

جدول وزن هاش آهن بر مبنای سانتیمتر و کیلوگرم

قیمت روز تیر آهن هاش برای خرید

 

جدول وزن پروفیل:

ضخامت به میلیمتر ابعاد به سانتی متر و وزن پروفیل به کیلوگرم می باشد.

جدول وزن پروفیل آهنی بر مبنای میلیمتر و کیلوگرم

قیمت روز پروفیل برای خرید

 

وزن نبشی:

در جدول وزن نبشی سایز به میلی متر و وزن نبشی به کیلوگرم است.

جدول وزن نبشی آهن بر مبنای میلیمتر و کیلوگرم

قیمت روز نبشی برای خرید

 

جدول وزن ناودانی:

جدول  وزن ناودانی، سایز ناودانی به میلیمتر و وزن به کیلوگرم میباشد.

جدول وزن ناودونی آهنی

قیمت روز ناودانی

 

وزن ورق سیاه:

جداول وزنی ورق های سیاه فولاد مبارکه، اکسین و اهواز به صورت: ضخامت به میلی متر و وزن به کیلوگرم

جدول وزن ورق سیاه آهن بر مبنای میلیمتر و کیلوگرم

قیمت روز رول ورق سیاه

 

جدول وزن لوله مانیسمان:

ابعاد لوله مانیسمان به اینچ و وزن آن به کیلوگرم می باشد.

جدول وزن لوله مانیسمان آهنی بر مبنای اینچ و کیلوگرم

قیمت روز لوله مانیسمان

قیمت لوله گازی

لوله داربستی