سیاست حفظ حریم خصوصی

شرکت مرجع آهن اصفهان تاو چطور از اطلاعات شما حفاظت میکند؟

در دنیای امروز با توجه به افزایش جریان اطلاعات و استفاده مداوم از اینترنت و فضای مجازی،حریم خصوصی مهمترین نگرانی کاربران مبدل شده است، دغدغه مشتریان محفوظ بودن اطلاعاتی از جمله نام و نام خانوادگی، تلفن، ایمیل است که برای ثبت نام به ما میدهند. موضوع حریم خصوصی کاربران برای ما نیز پر اهمیت است . لذا سیاست حفظ حریم خصوصی جهت اطلاع کاربران توضوح داده میشود.

چه اطلاعاتی از کاربران گرفته می شود؟

برای ثبت نام در وب سایت مرجع آهن به اطلاعاتی همچون نام، نام خانوادگی، تلفن همراه و ایمیل نیاز است و در صورتی که خرید تان کامل شد جهت صدور پیش فاکتور رسمی کد ملی، آدرس و کد پستی نیاز است دریافت این مشخصات تنها به جهت ثبت نام در سایت و هماهنگی جهت تکمیل سفارش و ارسال بار دریافت میشود.

از اطلاعات شما چه استفاده ای خواهد شد؟

از لحاظ قانونی و اخلاقی مرجع آهن وظیفه حراست از اطلاعات شما را دارد و این اطلاعات صرفا به جهت تعاملات آتی به صورت کد گذاری شده نزد ما نگهداری میشوند تا در فرآیند خریدهای آینده به سهولت وارد سایت شده و سفارش خود را وارد نمایید.

چه کسانی به اطلاعات شما دسترسی دارند؟

همکاران قسمت حسابداری و فروش به اطلاعات شما جهت ثبت و صدور فاکتور رسمی و ارائه آن به اداره دارایی در سامانه مودیان دسترسی خواهند داشت. کلیه اطلاعات شما نزد ما محفوظ است و در دسترس افراد و یا سازمان های دیگر نخواهد بود. این امر بدیهی است که مراجع قانونی با حکم دادگاه قادر به دریافت این اطلاعات می باشند.

در مجموع اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.