تیرآهن لانه زنبوری

لیست قیمت روز فروش تیرآهن لانه زنبوری


کارخانه : تیرآهن لانه زنبوری ذوب آهن اصفهان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
12
تماس بگیرید
-
1402/10/02
14
تماس بگیرید
-
1402/10/02
16
5,800,000 تومان
-
1402/10/02
18
6,500,000 تومان
-
1402/10/02
20
8,300,000 تومان
-
1402/10/02
22
10,500,000 تومان
-
1402/10/02
24
تماس بگیرید
-
1402/10/02
27
تماس بگیرید
-
1403/04/18
30
تماس بگیرید
-
1402/10/02