ناودانی اروپایی فایکو

لیست قیمت روز فروش ناودانی اروپایی فایکو


کارخانه : ناودانی اروپایی ترکیه

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
26
455
تماس بگیرید
-
1402/08/23
28
502
55,000 تومان
-
1402/08/23
30
550
تماس بگیرید
-
1402/08/23

کارخانه : ناودانی اروپایی فایکو

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
18
265
27,500 تومان
-
1402/08/23
20
305
30,500 تومان
-
1402/08/23
22
353
30,000 تومان
-
1402/08/23
24
405
30,000 تومان
-
1402/08/23