ناودانی ایرانی شکفته

لیست قیمت روز فروش ناودانی ایرانی شکفته


کارخانه : ناودانی ایرانی شکفته

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
6
30
29,800 تومان
-
1403/04/24
8
41
29,800 تومان
-
1403/04/24
10
50
29,800 تومان
-
1403/04/24
12
62
30,800 تومان
-
1403/04/24
14
73
تماس بگیرید
-
1403/04/24
16
85
30,500 تومان
-
1403/04/24

کارخانه : ناودانی ایرانی فولاد تهران

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
6
23
28,200 تومان
-
1402/02/12
8
29
28,200 تومان
-
1402/02/12
10
39
28,280 تومان
-
1402/02/12