ورق اسیدشویی

لیست قیمت روز فروش ورق اسیدشویی


کارخانه : ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
2
15.6
1000
تماس بگیرید
-
1402/02/12
2
15.6
1250
تماس بگیرید
-
1402/02/12
2.5
19
1000
تماس بگیرید
-
1402/02/12
3
23.4
1000
تماس بگیرید
-
1402/02/12
3
23.4
1250
تماس بگیرید
-
1402/02/12