ورق رنگی

لیست قیمت روز فروش ورق رنگی


کارخانه : ورق رنگی فولاد مبارکه

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
0.5
3.9
1250
تماس بگیرید
-
1402/02/21
0.5
3.9
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
0.6
4.7
1250
تماس بگیرید
-
1402/02/11

کارخانه : ورق رنگی هفت الماس

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
0.5
7.8
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
0.5
6.3
1250
تماس بگیرید
-
1402/02/11
0.5
7.1
1250
تماس بگیرید
-
1402/02/11
0.5
6.3
1250
تماس بگیرید
-
1402/02/11