ورق روغنی هفت الماس

لیست قیمت روز فروش ورق روغنی هفت الماس


کارخانه : ورق روغنی فولاد مبارکه

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
1.5
11.7
1000
تماس بگیرید
-
1402/03/06
1.5
11.7
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
2
15.6
1000
تماس بگیرید
-
1402/03/06

کارخانه : ورق روغنی هفت الماس

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
1.5
12.3
1000
تماس بگیرید
-
1402/03/06
2
16.4
1000
تماس بگیرید
-
1402/03/06
2
16.4
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06