ورق گالوانیزه

لیست قیمت روز فروش ورق گالوانیزه


کارخانه : ورق گالوانیزه تاراز

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
1
8.5
1000
تماس بگیرید
-
1402/03/06
1.2
10
1000
تماس بگیرید
-
1402/03/06
1.2
10
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06

کارخانه : ورق گالوانیزه هفت الماس

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
2
16.5
1000
تماس بگیرید
-
1402/03/06
2
16.5
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
2.5
20.5
1000
تماس بگیرید
-
1402/03/06
2.5
20.5
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06