پروفیل صنعتی

لیست قیمت روز فروش پروفیل صنعتی


کارخانه : ایران

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
8
422
14*14
44,900 تومان
-
1402/03/07
10
755
20*20
44,900 تومان
-
1402/03/07
10
264
14*14
44,900 تومان
-
1402/03/07