پروفیل و قوطی ایران

لیست قیمت روز فروش پروفیل و قوطی ایران


کارخانه : پروفیل و قوطی نیکان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
2.5
14
3*3
37,900 تومان
-
1402/10/27
2.5
16.5
3.5*3.5
37,900 تومان
-
1402/10/27
2.5
19
3*5
37,900 تومان
-
1402/10/27
2.5
21
3*6
37,900 تومان
-
1402/10/27