قیمت میلگرد

لیست قیمت روز فروش قیمت میلگرد


کارخانه : میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
12
10/5
A3
اصفهان
29,600 تومان
-
1403/05/02
14
14/5
A3
اصفهان
28,200 تومان
-
1403/05/02
16
18/5
A3
اصفهان
28,100 تومان
-
1403/05/02
18
24
A3
اصفهان
28,100 تومان
-
1403/05/02
20
29/5
A3
اصفهان
28,100 تومان
-
1403/05/02
22
35/5
A3
اصفهان
28,500 تومان
-
1403/05/02
25
46
A3
اصفهان
28,500 تومان
-
1403/05/02
28
58
َA3
اصفهان
28,500 تومان
-
1403/05/02
32
75
A3
اصفهان
28,500 تومان
-
1403/05/02

کارخانه : میلگرد آجدار سیرجان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
8
4/2
A2
کارخانه
30,000 تومان
+
1403/05/02
10
7/2
A2
کارخانه
29,400 تومان
+
1403/05/02
12
10
A3
کارخانه
29,200 تومان
+
1403/05/02
14
13/5
A3
کارخانه
28,200 تومان
+
1403/05/02
16
17/5
A3
کارخانه
28,200 تومان
+
1403/05/02
18
23
A3
کارخانه
28,200 تومان
+
1403/05/02
20
28/9
A3
کارخانه
28,200 تومان
+
1403/05/02
22
34
A3
کارخانه
28,200 تومان
+
1403/05/02
25
45
A3
کارخانه
28,200 تومان
+
1403/05/02

کارخانه : میلگرد آجدار راد همدان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
8
4/3
A2
کارخانه
32,115 تومان
+
1403/05/02
10
6/5
A2
کارخانه
31,115 تومان
+
1403/05/02
12
9/5
A3
کارخانه
30,415 تومان
+
1403/05/02
14
13/5
A3
کارخانه
30,115 تومان
+
1403/05/02
16
17/5
A3
کارخانه
30,115 تومان
+
1403/05/02
18
21/5
A3
کارخانه
30,115 تومان
+
1403/05/02
20
27
A3
کارخانه
30,115 تومان
+
1403/05/02
22
35
A3
کارخانه
30,115 تومان
+
1403/05/02
25
45
A3
کارخانه
30,165 تومان
+
1403/05/02
28
55
A3
کارخانه
30,165 تومان
+
1403/05/02
32
74
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/05/02

کارخانه : میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
8
4.5
A2
کارخانه
29,300 تومان
-
1403/04/30
8
4.5
A3
کارخانه
29,900 تومان
-
1403/04/30
10
7
A2
کارخانه
29,100 تومان
-
1403/04/30
10
7
A3
کارخانه
29,700 تومان
-
1403/04/30
12
10
A3
کارخانه
29,100 تومان
-
1403/04/30
14
13
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30
16
18.5
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30
18
23
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30
20
28.5
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30
22
34.5
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30
25
44.5
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30
28
56.5
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30
32
74
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30

کارخانه : میلگرد آجدار سرمد ابرکوه

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
10
7.6
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30
12
10.7
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30
14
14.6
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30
16
20
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30
18
24.5
A3
کارخانه
27,300 تومان
+
1403/04/30
20
29.5
A3
کارخانه
27,300 تومان
+
1403/04/30
22
37
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30
25
47
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30
28
57
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30
32
75
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30

کارخانه : میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
10
7.5
A3
کارخانه
تماس بگیرید
-
1403/04/30
12
11
A3
کارخانه
تماس بگیرید
-
1403/04/30
14
15
A3
کارخانه
28,300 تومان
-
1403/04/30
16
19
A3
کارخانه
28,300 تومان
-
1403/04/30
18
24
A3
کارخانه
28,300 تومان
-
1403/04/30
20
29
A3
کارخانه
28,300 تومان
-
1403/04/30
22
36
A3
کارخانه
28,300 تومان
-
1403/04/30
25
46
A3
کارخانه
28,300 تومان
-
1403/04/30
28
59
A3
کارخانه
تماس بگیرید
-
1403/04/30
32
73
A3
کارخانه
تماس بگیرید
-
1403/04/30

خرید و قیمت میلگرد

همانطور که میدانید قیمت امروز میلگرد مثل دیگر محصولات آهن آلات مرتبا در نوسان است. شاید برای مصرف کنندگان اینطور به نظر برسد. که قیمت میلگرد از کارخانه ارزان تر است. از دیگر راههای تهیه محصول ، بنابراین خرید محصولات فولادی خود را از طریق کارخانه انجام میدهند. به همین دلیل در این مقاله برای شما عنوان خواهیم کرد. نحوه خرید میلگرد و خرید میلگرد به قیمت کارخانه به چه صورت به صرفه تر خواهد بود. برای خرید میلگرد سه روش معمول است: اول تهیه محصول از کارخانه. دوم تهیه محصول از بنگاه. سوم تهیه محصول از شرکت های بازرگانی. که بسته به شرایط ، مصرف کننده یکی از موارد را انتخاب خواهد کرد.

جدول وزن میلگرد:

در عکس های زیر جداول وزن میلگرد ساده و آجدار به تفکیک کارخانه ها آورده شده. جدول وزن میلگرد آهنی ساده بر مبنای میلیمتر و کیلوگرم جدول وزن میگرد آجدار آهنی بر مبنای میلیمتر و کیلوگرم کلیه کارخانه ها

خرید میلگرد از کارخانه

خرید میلگرد از کارخانه برای اشخاصی که دائما محصول خاصی را تهیه میکنند. به طور معمول اولین انتخاب است. زیرا این نحوه خرید میلگرد دارای مزیت قیمتی برای مصرف کننده خواهد بود. میتوان گفت به صرفه به نظر می رسد . اما در کنار این مزیت ممکن است عیب هایی هم وجود داشته باشد ، اما برای توضیح این موارد ابتدا اشاره ای داریم بر روش های خرید میلگرد بعد از آن به تفکیک هر مورد را شرح خواهیم داد.

قیمت میلگرد در بنگاه:

تهیه و خرید محصول از بنگاه برای کسانی که به دنبال خرید بار ترکیبی در حجم کم هستند مناسب خواهد بود. در این مورد میتوانند بار را سریع تر و با هزینه ارسال بار کمتر تهیه کنند. البته از عیب های این روش میتوان به قیمت بالاتر نسبت به کارخانه و هزینه انبارداری و محدود بودن بار انبار اشاره کرد.

خرید میلگرد از شرکت های بازرگانی

تهیه و خرید محصولات میلگرد از شرکت های بازرگانی در مقایسه با بنگاه ها امن ترین و معتبرترین روش هستند و محدودیت های بنگاه ها را ندارند زیرا هم میتوانند محصولات را به صورت ترکیبی و در حجم کم فراهم کنند هم این امکان را دارند که با خرید مستقیم از کارخانه حجم بالاتر و عمده را در اختیار مصرف کننده قرار دهند. تهیه و خرید مستقیم محصولات فولادی از کارخانه برای مصرف کننده ای که بار ترکیبی با حجم کم نیاز دارد محدودیت دارد. کارخانه شرایط فروش با حجم بالا را دارد یعنی خرید میلگرد به قیمت کارخانه برای خرید های بالای 24 تن یعنی همان ظرفیت یک تریلر است. پس خرید از این طریق امکان پذیر نیست.

مزایا و معایب روش های خرید میلگرد:

مزیت های خرید از کارخانه تعداد قابل توجه کارخانه های تولید میلگرد و محصولات متنوع هست که مصرف کننده را راغب به خرید مستقیم از کارخانه میکند که نسبت به دیگر روش ها قیمت کمتری دارد و به دلیل شرایط راکد بازار و نداشتن تحمل ضرر مالی ، خریداران دست به خرید میلگرد از این روش میزنند. یکی دیگر از مزیت های خرید میلگرد از کارخانه های برند ، اصالت و کیفیت محصولات است چرا که با ازدیاد واحد های تولید نمیتوان به اصل بودن و کیفیت عالی محصولات مطمعن بود. محصولاتی که در مقاومت ساختمان نقش کلیدی دارند. این روش درصد خرید محصول بی کیفیت را به صفر میرساند. ولی باید در نظر داشت این روش ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد. به عنوان مثال توزیع غیر مستقیم میلگرد از بعضی کارخانه ها که خریدار را مجبور به خرید از بنگاه یا شرکت های بازرگانی یا بورس کالا میکند. گاهی خریدار برای پایین آوردن قیمت روز میلگرد از این روش استفاده میکند. ولی هزینه های جانبی بالایی به او تحمیل میشود. که صرفه اقتصادی ندارد. چرا که ممکن است فاصله کارخانه از پروژه به حدی زیاد باشد که خرید از بنگاه و یا شرکت های بازرگانی بهترین و به صرفه ترین راه محسوب شود.

مرجع آهن: خرید و قیمت آنلاین میلگرد به روز

مورد دیگر اینگه گاهی کارخانه به صورت روزانه محصول را ارائه نمیدهد. و تا زمان تولید محصول مورد نظر خریدار باید صبر کند که گاهی به 15 روز هم میرسد. و بعضی کارخانه ها محصول خریداری شده را در صورت اشتباه نه پس میگیرند نه تعویض میکنند پس باید مصرف کننده سایز و نوع محصول مورد نیاز خود را با دقت انتخاب کند در نهایت نتیجه اینکه با توجه به همه روش های خرید و سود و ضرر های یاد شده بهترین راه خرید از شرکت های بازرگانی مطمعن و با اعتبار مثل مرجع آهن اصفهان است که قیمت لحظه ای میلگرد و قیمت روز آهن آلات را در سایت و کانال تلگرامی برای خرید هوشمندانه و راحت برای شما فراهم کرده است.