قیمت نبشی و ناودانی

لیست قیمت روز فروش قیمت نبشی و ناودانی

کارخانه : سپری نیکان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
4
17
40*40
26,400 تومان
-
1402/09/21
5
26
50*50
26,400 تومان
-
1402/09/21

کارخانه : سپری شکفته

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
4
15
40*40
تماس بگیرید
+
1403/04/24
5
21
50*50
تماس بگیرید
+300
1403/04/24