انواع پروفیل، پروفیل صنعتی، پروفیل ساختمانی

پروفیل ، قوطی ، مرجع آهن ، پروفیل صنعتی ، پروفیل ساختمانی ، پروفیل زد Z

پروفیل ها انواع مختلف دارند و به طریق مختلف تولید می گردند. نورد سرد و گرم و ترکیبی روش های تولید هستند. پروفیل ها به نام های پروفیل صنعتی ، پروفیل ساختمانی ، پروفیل زد و… شناخته میشوند. مجموعه مرجع آهن قیمت روز پروفیل را در اختیار شما قرار میدهد.

نظرات کاربران