وزن میلگرد

وزن میلگرد شاخه ای در سایز های مختلف، با ارتفاع های متفاوت، به این صورت محاسبه می شود:

فرمول محاسبه وزن میلگرد

میلگرد، استوانه ستونی متراکم فولادی است، برای سازه های ساختمانی و ماشین آلات کاربرد فراوانی دارد. به دو نوع آجدار و بدون آج در بازار عرضه می شود.

 

وزن میلگرد آجدار (کلیه سایز ها)

در تصویز زیر نسخه قابل دانلود جدول وزن را برای شما خواهیم آورد. چنانچه عدد های تصویر قابل خواندن در صفحه نمایش گوشی موبایل نیست. به پایین صفحه مراجعه نمایید. در جداول پایین به تفکیک هر سایز میلگرد وزن معادل کارخانه را برای شما آماده کرده ایم. ضمنا برای دانلود و مشاهده کلیه جدول های وزن  محصولات آهن بر روی محصول مورد نظر با رنگ قرمز در لینک های پایین، کیلک نمایید.

این تصاویر جدول وزن با کیفیت بالا تهیه گردیده تا شما در صورت نیاز آن را پرینت نمایید.

دانلود و نمایش تصویر جدول وزن میلگرد آجدار

دانلود و نمایش تصویر جدول وزن میلگرد ساده

دانلود و نمایش تصویر جدول وزن تیرآهن

دانلود و نمایش تصویر جدول وزن تیرآهن هاش

دانلود  و نمایش تصویر جدول وزن پروفیل

دانلود و نمایش تصویر جدول وزن ناودانی

دانلود و نمایش تصویر جدول وزن نبشی

 

وزن میلگرد ۸ آجدار

جدول زیر نمایانگر وزن میگرد 8 آجدار کارخانه های مختلف است.

نام کارخانه وزن
میلگرد ۸ آذر فولاد امین ۴٫۵
میلگرد ۸ آناهیتا گیلان ۴٫۲
میلگرد ۸ امیرکبیر خزر ۴٫۵
میلگرد ۸ حسن رود ۴٫۷
میلگرد ۸ درپاد تبریز ۴٫۲
میلگرد ۸ راد همدان ۴٫۳
میلگرد ۸ شاهین بناب ۴٫۵
میلگرد ۸ سیرجان ۴
میلگرد ۸ ظفربناب ۴٫۳
میلگرد ۸ فولاد سمنان ۴٫۵
میلگرد ۸ فولاد قزوین ۵٫۲
میلگرد ۸ کویر کاشان ۵٫۵
میلگرد ۸ تیکمه داش ۴٫۵
میلگرد ۸ سیادان ابهر ۴٫۵

وزن میلگرد ۱۰ آجدار

در این جدول وزن یک شاخه از میلگرد 10 آجدار کارخانه های مختلف را میبینیم.

نام کارخانه وزن
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امین ۷
میلگرد ۱۰ آریان فولاد ۷
میلگرد ۱۰ آریا ذوب ۷
میلگرد ۱۰ آناهیتا گیلان ۶٫۵
میلگرد ۱۰ البرز ایرانیان ۷٫۴
میلگرد ۱۰ ابرکوه ۷٫۴
میلگرد ۱۰ البرز غرب ۷٫۲
میلگرد ۱۰ امیرکبیر خزر ۷٫۵
میلگرد ۱۰ بردسیر کرمان ۷
میلگرد ۱۰ بافق یزد ۷
میلگرد ۱۰ پرشین فولاد ۷٫۵
میلگرد ۱۰ حسن رود ۷
میلگرد ۱۰ درپاد تبریز ۶٫۵
میلگرد ۱۰ راد همدان ۶٫۵
میلگرد ۱۰ شاهرود ۷٫۵
میلگرد ۱۰ شاهین بناب ۷٫۲
میلگرد ۱۰ سیرجان ۷٫۲
میلگرد ۱۰ ظفربناب ۶٫۵
میلگرد ۱۰ فولاد سمنان ۷
میلگرد ۱۰ فولاد زاگرس ۷
میلگرد ۱۰ فولاد میانه ۷٫۵
میلگرد ۱۰ فولاد قزوین ۷٫۶
میلگرد ۱۰ کویر کاشان ۷٫۵
میلگرد ۱۰ تیکمه داش ۷٫۳
میلگرد ۱۰ نیشابور ۷٫۵
میلگرد ۱۰ نیک صدرا ۷٫۴
میلگرد ۱۰ هیربد زرندیه ۷٫۵
میلگرد ۱۰ سیادان ابهر ۷٫۵

وزن میلگرد ۱۲ آجدار

وزن میگرد 12 آجدار به شرح جدول زیر است.

نام کارخانه وزن
میلگرد ۱۲ آذر فولاد امین ۱۰.۵
میلگرد ۱۲ آریان فولاد ۱۰
میلگرد ۱۲ آریا ذوب ۹.۸
میلگرد ۱۲ آناهیتا گیلان ۱۰
میلگرد ۱۲ ارگ تبریز ۱۰.۵
میلگرد ۱۲ البرز ایرانیان ۱۰.۵
میلگرد ۱۲ ابرکوه ۱۰.۵
میلگرد ۱۲ البرز غرب ۱۰.۵
میلگرد ۱۲ امیر کبیر خزر ۱۱
میلگرد ۱۲ بردسیر کرمان ۱۰.۵
میلگرد ۱۲ بافق یزد ۱۰.۵
میلگرد ۱۲ پرشین فولاد ۱۱
میلگرد ۱۲ جهان فولاد غرب ۱۰
میلگرد ۱۲ حسن رود ۱۰
میلگرد ۱۲ درپاد تبریز ۹.۵
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۰.۵
میلگرد ۱۲ راد همدان ۹.۵
میلگرد ۱۲ شاهرود ۱۱
میلگرد ۱۲ شاهین بناب ۱۰.۴
میلگرد ۱۲ سیرجان ۱۰
میلگرد ۱۲ ظفر بناب ۱۰
میلگرد ۱۲ فولاد سمنان ۱۰.۵
میلگرد ۱۲ فولاد زاگرس ۱۰.۵
میلگرد ۱۲ فولاد میانه ۱۰.۵
میلگرد ۱۲ فولاد قزوین ۱۱
میلگرد ۱۲ کویر کاشان ۱۱
میلگرد ۱۲ تیکمه داش ۱۰.۵
میلگرد ۱۲ نیشابور ۱۱.۵
میلگرد ۱۲ نیک صدرا ۱۰.۷
میلگرد ۱۲ هیربد زرندیه ۱۰.۶
میلگرد ۱۲ سیادان ابهر ۱۱

وزن هر شاخه میلگرد ۱۴ آجدار

جدول وزن میلگرد 14 آجدار برای یک شاخه در جدول پایین مشاهده نمایید

نام کارخانه وزن
میلگرد ۱۴ آذر فولاد امین ۱۴
میلگرد ۱۴ آریان فولاد ۱۴
میلگرد ۱۴ آریا ذوب ۱۳.۵
میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلان ۱۴
میلگرد ۱۴ ارگ تبریز ۱۴
میلگرد ۱۴ البرز ایرانیان ۱۴
میلگرد ۱۴ ابرکوه ۱۴.۵
میلگرد ۱۴ البرز غرب ۱۴.۵
میلگرد ۱۴ امیر کبیر خزر ۱۴
میلگرد ۱۴ بردسیر کرمان ۱۴
میلگرد ۱۴ بافق یزد ۱۴
میلگرد ۱۴ پرشین فولاد ۱۴
میلگرد ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۴
میلگرد ۱۴ حسن رود ۱۳.۷
میلگرد ۱۴ درپاد تبریز ۱۳.۵
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۴.۵
میلگرد ۱۴ راد همدان ۱۳.۵
میلگرد ۱۴ شاهرود ۱۴
میلگرد ۱۴ شاهین بناب ۱۴.۲
میلگرد ۱۴ سیرجان ۱۳.۵
میلگرد ۱۴ ظفر بناب ۱۳.۷
میلگرد ۱۴ فولاد سمنان ۱۴
میلگرد ۱۴ فولاد زاگرس ۱۴.۵
میلگرد ۱۴ فولاد میانه ۱۴.۵
میلگرد ۱۴ کویر کاشان ۱۴
میلگرد ۱۴ تیکمه داش ۱۴
میلگرد ۱۴ نیشابور ۱۴.۶
میلگرد ۱۴ نیک صدرا ۱۴.۵
میلگرد ۱۴ هیربد زرندیه ۱۴.۵
میلگرد ۱۴ سیادان ابهر ۱۴.۵

وزن میلگرد ۱۶ آجدار

وزن گرد 16 آجدار به تکفیک کارخانه بر اساس هرشاخه است.

کارخانه وزن
میلگرد ۱۶ آذر فولاد امین ۱۸
میلگرد ۱۶ آریان فولاد ۱۸
میلگرد ۱۶ آریا ذوب ۱۷.۵
میلگرد ۱۶ آناهیتا گیلان ۱۸
میلگرد ۱۶ ارگ تبریز ۱۸
میلگرد ۱۶ البرز ایرانیان ۱۸.۴
میلگرد ۱۶ ابرکوه ۱۹
میلگرد ۱۶ البرز غرب ۱۹
میلگرد ۱۶ امیر کبیر خزر ۱۸.۵
میلگرد ۱۶ بردسیر کرمان ۱۸
میلگرد ۱۶ بافق یزد ۱۸.۵
میلگرد ۱۶ پرشین فولاد ۱۸
میلگرد ۱۶ جهان فولاد غرب ۱۸.۵
میلگرد ۱۶ حسن رود ۱۸
میلگرد ۱۶ درپاد تبریز ۱۷.۵
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۸.۵
میلگرد ۱۶ راد همدان ۱۷.۵
میلگرد ۱۶ شاهرود ۱۹
میلگرد ۱۶ شاهین بناب ۱۸.۵
میلگرد ۱۶ سیرجان ۱۷.۵
میلگرد ۱۶ ظفر بناب 17.4
میلگرد ۱۶ فولاد سمنان ۱۸.۵
میلگرد ۱۶ فولاد زاگرس ۱۹
میلگرد ۱۶ فولاد میانه ۱۹
میلگرد ۱۶ کویر کاشان ۱۸.۵
میلگرد ۱۶ تیکمه داش ۱۸.۵
میلگرد ۱۶ نیشابور ۱۹
میلگرد ۱۶ نیک صدرا ۱۹
میلگرد ۱۶ هیربد زرندیه ۱۹
میلگرد ۱۶ سیادان ابهر ۱۹

 

وزن میلگرد ۱۸ آجدار

برای هر شاخه، ورن میگرد 18 آجدار را مشاهده مینمایید.

کارخانه وزن
میلگرد ۱۸ آذر فولاد امین ۲۳
میلگرد ۱۸ آریان فولاد ۲۳
میلگرد ۱۸ آریا ذوب ۲۳.۵
میلگرد ۱۸ آناهیتا گیلان ۲۳
میلگرد ۱۸ ارگ تبریز ۲۳
میلگرد ۱۸ البرز ایرانیان ۲۴
میلگرد ۱۸ ابرکوه ۲۴
میلگرد ۱۸ البرز غرب ۲۴
میلگرد ۱۸ امیر کبیر خزر ۲۴
میلگرد ۱۸ بردسیر کرمان ۲۳
میلگرد ۱۸ بافق یزد ۲۴
میلگرد ۱۸ پرشین فولاد ۲۴
میلگرد ۱۸ جهان فولاد غرب ۲۲
میلگرد ۱۸ حسن رود ۲۳
میلگرد ۱۸ درپاد تبریز ۲۳
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۲۴
میلگرد ۱۸ راد همدان ۲۱.۵
میلگرد ۱۸ شاهرود ۲۳
میلگرد ۱۸ شاهین بناب ۲۳.۴
میلگرد ۱۸ سیرجان ۲۳
میلگرد ۱۸ ظفر بناب ۲۲.۳
میلگرد ۱۸ فولاد سمنان ۲۳
میلگرد ۱۸ فولاد زاگرس ۲۴
میلگرد ۱۸ فولاد میانه ۲۴
میلگرد ۱۸ کویر کاشان ۲۴
میلگرد ۱۸ تیکمه داش ۲۳
میلگرد ۱۸ نیشابور ۲۴
میلگرد ۱۸ نیک صدرا ۲۴
میلگرد ۱۸ هیربد زرندیه ۲۴
میلگرد ۱۸ سیادان ابهر ۲۳

 

وزن میلگرد ۲۰ آجدار

جدول وزن میگرد 20 آجدار شامل موارد زیر است.

کارخانه وزن
میلگرد ۲۰ آذر فولاد امین ۲۸.۴
میلگرد ۲۰ آریان فولاد ۲۸
میلگرد ۲۰ آریا ذوب ۲۹
میلگرد ۲۰ آناهیتا گیلان ۲۸
میلگرد ۲۰ ارگ تبریز ۲۹
میلگرد ۲۰ البرز ایرانیان ۲۹.۵
میلگرد ۲۰ ابرکوه ۲۹.۶
میلگرد ۲۰ البرز غرب ۲۸.۷
میلگرد ۲۰ امیر کبیر خزر ۲۹
میلگرد ۲۰ بردسیر کرمان ۲۸
میلگرد ۲۰ بافق یزد ۲۹.۵
میلگرد ۲۰ پرشین فولاد ۲۹
میلگرد ۲۰ جهان فولاد غرب ۲۸
میلگرد ۲۰ حسن رود ۲۹
میلگرد ۲۰ درپاد تبریز ۲۸.۵
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۲۹.۵
میلگرد ۲۰ راد همدان ۲۷
میلگرد ۲۰ شاهرود ۳۰
میلگرد ۲۰ شاهین بناب ۲۹
میلگرد ۲۰ سیرجان ۲۸.۹
میلگرد ۲۰ ظفر بناب ۲۸
میلگرد ۲۰ فولاد سمنان ۲۸
میلگرد ۲۰ فولاد زاگرس ۲۹.۵
میلگرد ۲۰ فولاد میانه ۲۹.۵
میلگرد ۲۰ کویر کاشان ۲۹
میلگرد ۲۰ تیکمه داش ۲۸.۵
میلگرد ۲۰ نیشابور ۲۴.۴
میلگرد ۲۰ نیک صدرا ۲۹
میلگرد ۲۰ هیربد زرندیه ۲۹.۵
میلگرد ۲۰ سیادان ابهر ۲۹

 

وزن میلگرد ۲۲ آجدار

وزن میگرد 22 آجدار بطور متوسط معادل 35 کیلوگرم است. جدول وزن پایین وزن گرد 22 به تفکیک کارخانه مشخص شده است.

کارخانه وزن
میلگرد ۲۲ آذر فولاد امین ۳۵
میلگرد ۲۲ آریان فولاد ۳۵
میلگرد ۲۲ آناهیتا گیلان ۳۵
میلگرد ۲۲ ارگ تبریز ۳۴
میلگرد ۲۲ ابرکوه ۳۵.۸
میلگرد ۲۲ البرز غرب ۳۵.۵
میلگرد ۲۲ امیر کبیر خزر ۳۵.۵
میلگرد ۲۲ بردسیر کرمان ۳۴
میلگرد ۲۲ بافق یزد ۳۵
میلگرد ۲۲ پرشین فولاد ۳۵
میلگرد ۲۲ جهان فولاد غرب ۳۳
میلگرد ۲۲ درپاد تبریز ۳۵
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۳۵.۵
میلگرد ۲۲ راد همدان ۳۵
میلگرد ۲۲ شاهرود ۳۵
میلگرد ۲۲ شاهین بناب ۳۵
میلگرد ۲۲ سیرجان ۳۵
میلگرد ۲۲ ظفر بناب ۳۵
میلگرد ۲۲ فولاد سمنان ۳۶
میلگرد ۲۲ فولاد زاگرس ۳۵
میلگرد ۲۲ فولاد میانه ۳۶
میلگرد ۲۲ کویر کاشان ۳۶
میلگرد ۲۲ تیکمه داش ۳۵
میلگرد ۲۲ نیشابور ۳۶.۴
میلگرد ۲۲ نیک صدرا ۳۵
میلگرد ۲۲ هیربد زرندیه ۳۵‌.۸
میلگرد ۲۲ سیادان ابهر ۳۵

 

وزن میلگرد ۲۵ آجدار

میانگین وزن میگرد 25 آجدار معادل 45 کیلوگرم است.  البته این وزن در گرد های مختلف کمی تفاوت دارد. جدول زیر با دقت بالاتری وزن هر شاخه میگرد 25 را مشخص نموده است.

کارخانه وزن
میلگرد ۲۵ آذر فولاد امین ۴۴.۷
میلگرد ۲۵ آریان فولاد ۴۶
میلگرد ۲۵ آناهیتا گیلان ۴۴
میلگرد ۲۵ ارگ تبریز ۴۵
میلگرد ۲۵ ابرکوه ۴۶
میلگرد ۲۵ البرز غرب ۴۶.۵
میلگرد ۲۵ امیر کبیر خزر ۴۶
میلگرد ۲۵ بردسیر کرمان ۴۴
میلگرد ۲۵ بافق یزد ۴۶
میلگرد ۲۵ پرشین فولاد ۴۶
میلگرد ۲۵ جهان فولاد غرب ۴۳
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهان ۴۶
میلگرد ۲۵ راد همدان ۴۵
میلگرد ۲۵ شاهرود ۴۵
میلگرد ۲۵ شاهین بناب ۴۵‌.۲
میلگرد ۲۵ سیرجان ۴۶
میلگرد ۲۵ ظفر بناب ۴۴.۵
میلگرد ۲۵ فولاد سمنان ۴۴.۵
میلگرد ۲۵ فولاد زاگرس ۴۴.۵
میلگرد ۲۵ فولاد میانه ۴۶.۵
میلگرد ۲۵ کویر کاشان ۴۶
میلگرد ۲۵ تیکمه داش ۴۴.۵
میلگرد ۲۵ نیشابور ۴۶.۵
میلگرد ۲۵ نیک صدرا ۴۵
میلگرد ۲۵ هیربد زرندیه ۴۶
میلگرد ۲۵ سیادان ابهر ۴۵

 

وزن میلگرد ۲۸ آجدار

وزن میلگرد 28 آجدار به طور متوسط معادل 57 کیلوگرم / شاخه است.

کارخانه وزن
میلگرد ۲۸ آذر فولاد امین ۵۶
میلگرد ۲۸ آریان فولاد ۵۶
میلگرد ۲۸ آناهیتا گیلان ۵۶
میلگرد ۲۸ ابرکوه ۵۸
میلگرد ۲۸ امیر کبیر خزر ۵۸
میلگرد ۲۸ بردسیر کرمان ۵۶
میلگرد ۲۸ بافق یزد ۵۷.۵
میلگرد ۲۸ پرشین فولاد ۵۷
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهان ۵۸
میلگرد ۲۸ راد همدان ۵۵
میلگرد ۲۸ شاهین بناب ۵۶.۶
میلگرد ۲۸ ظفر بناب ۵۷
میلگرد ۲۸ فولاد سمنان ۵۷.۵
میلگرد ۲۸ فولاد زاگرس ۵۸
میلگرد ۲۸ فولاد میانه ۵۸
میلگرد ۲۸ کویر کاشان ۵۶
میلگرد ۲۸ تیکمه داش ۵۶.۵
میلگرد ۲۸ نیشابور ۵۷.۵
میلگرد ۲۸ نیک صدرا ۵۷
میلگرد ۲۸ هیربد زرندیه ۵۸

 

وزن میلگرد ۳۲ آجدار

وزن یک شاخه میلگرد 32 آجدار از هر کارخانه تولید کننده معادل جدول پایین خواهد بود.

کارخانه وزن
میلگرد ۳۲ آذر فولاد امین ۷۳.۵
میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلان ۷۳
میلگرد ۳۲ البرز ایرانیان ۷۵
میلگرد ۳۲ ابرکوه ۷۵.۵
میلگرد ۳۲ بردسیر کرمان ۷۳
میلگرد ۳۲ بافق یزد ۷۵
میلگرد ۳۲ پرشین فولاد ۷۴
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهان ۷۵
میلگرد ۳۲ راد همدان ۷۴
میلگرد ۳۲ شاهین بناب ۷۴
میلگرد ۳۲ فولاد زاگرس ۷۵
میلگرد ۳۲ فولاد میانه ۷۶
میلگرد ۳۲ کویر کاشان ۷۶
میلگرد ۳۲ تیکمه داش ۷۳
میلگرد ۳۲ نیک صدرا ۷۵
میلگرد ۳۲ هیربد زرندیه ۷۶

 

در جداول این مقاله وزن هر میلگرد را به تفکیک هر سایز بر اساس یک شاخه آوردیه ایم. خرید میلگرد و اطلاع از قیمت روز میلگرد به صورت تجمیعی بر روی نوشته های قرمز کلیک نمایید.

جهت بدست آوردن وزن تقریبی بار میلگرد خود، ابتدا تعداد شاخه میلگرد مورد نیاز را در وزن بدست آمده از جدول وزن میلگرد ضرب نمایید. نتیجه بدست آمده مقدار میلگرد بر اساس کیلوگرم خواهد بود. وزن تقریبی بار خود را سفارش گذاری نمایید. در سریع ترین زمان ممکن بار میلگرد برای شما ارسال گردد.

 

در مورد میلگرد بیشتر بخوانید:

مقاله:  میلگرد اصفهان – گرد ذوبی اصفهان

مقاله:  انواع میلگرد چیست

مقاله:  خرید میلگرد عمده

 

لینک اینستاگرام مرجع آهن

لینک کانال تلگرام مرجع آهن

نظرات کاربران